AViation  by AViator


   
All photos
© Ad Vercruijsse

More info...
 

 

 

22 December 2007 - over Den Dungen, Netherlands

Click on the photos for an enlargement.

 Click = big.  Click = big. Click = big. Click = big. Click = big.
PH-LKM
Schroeder Fire Balloons G-30/24
c/n 1133
L. Kurstjens Puttenboorbedrijf
PH-LKM
Schroeder Fire Balloons G-30/24
c/n 1133
L. Kurstjens Puttenboorbedrijf
PH-OLE
Schroeder Fire Balloons G 34/24
c/n 1059
www.luchtballon.nl
PH-LKM
Schroeder Fire Balloons G-30/24
c/n 1133
L. Kurstjens Puttenboorbedrijf
PH-OLE
Schroeder Fire Balloons G 34/24
c/n 1059
www.luchtballon.nl

Logged aircraft:


  registration c/n type operator remarks

photos PH-LKM 1133 Schroeder Fire Balloons G 30/24 L. Kurstjens Puttenboorbedrijf
photos PH-OLE 1059 Schroeder Fire Balloons G 34/24 www.luchtballon.nl


 

 
All photos
© Ad Vercruijsse

More info...